Úterý 12. listopadu 2019
Výuka dnes již skončila.Stravování pro veřejnost


Sportovní třídaPexeso

Typy studia

Čtyřleté
7941K41
Šestileté dvojjazyčné
7941K610
Osmileté
7941K81

Čtyřleté studium
(kód oboru: 7941K41)

Klasická, všeobecně vzdělávací forma studia zakončena maturitní zkouškou pro žáky devátých tříd s cílem připravit je pro další studium na vysokých školách. Počínaje druhým ročníkem si mohou žáci vybírat každoročně z celé řady volitelných předmětů dle svého zájmu a schopností vhodný předmět a tím se připravovat na maturitu a další studium na vysoké škole. Studenti mohou využívat bohatě vybavené laboratoře chemie, fyziky, biologie, zeměpisu a dvě nejmodernější technikou vybavené učebny výpočetní techniky. Na vysoké úrovni je vedena také výuka cizích jazyků, kde je možné si zvolit konverzační hodiny navíc. Pro všechny typy studia jsou nabízeny volitelné či nepovinné hodiny francouzštiny, ruštiny nebo španělštiny.

Učební plán
platný pro všechny ročníky od školního roku 2005/2006

Předmět I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Cizí jazyk 1 3 3 3 3
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy polečenských věd 2 1 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 1
Matematika 4 3 4 4
Fyzika 3 2 3 2
Chemie 2 3 3 2
Biologie 3 2 2 2
Infomatika a výpočetní technika 2 2 0 0
Estetická výchova (hudební nebo výtvarná) 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 0 2 2 2
Volitelný předmět 2 0 0 2 2
Volitelný předmět 3 0 0 0 2
Celkem hodin týdně 33 33 33 33
V rámci volitelných předmětů si moho studenti vybrat z této nabídky: seminář z jazyka českého, společenskovědní seminář, filosofie, konverzace z jazyka anglického, konverzace z jazyka německého, francouzský jazyk, ruský jazyk, latina, informatika a výpočetní technika, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z biologie, seminář z chemie, základy administrativy, seminář z dějepisu, seminář z dějin kultury, seminář ze zeměpisu, rýsování, deskriptivní geometrie, video.

Šestileté dvojjazyčné studium
(kód oboru: 7941K610)

Studium organizované v úzké spolupráci s rakouským ministerstvem školství zaměřené na výuku německého jazyka. Je určeno pro žáky, kteří ukončili sedmou třídu základní školy. V prvních dvou letech dokončují povinnou školní docházku. Během této doby probíhá intenzivní rozšířená výuka německého jazyka. Další čtyři roky probíhá výuka některých předmětů (např. matematika, fyzika, zeměpis, dějeps a základy společenských věd) v německém jazyce vedená rakouskými učiteli nebo českými učiteli, kteří prošli praxí na středních školách ve Vídni. V průběhu studia je nabízena žákům stejně jako u čtyřleté formy řada volitelných předmětů, některé z toho v němčině. Oproti čtyřletému studiu je od 3. ročníku zvýšena týdenní hodinová dotace jazyka anglického. Ukončením studia je maturita, která umožňuje studovat na rakouských vysokých školách (teoreticky i ve všech zemích EU) a pochopitelně i na našich vysokých školách. Maturita z německého jazyka je uvedena na seznamu standardních jazykových zkoušek vydaných ministerstvem školství.

Učební plán
platný pro všechny ročníky od školního roku 2005/2006

Předmět I. II. III. IV. V. VI.
Český jazyk a literatura 4 3 3 3 3 4
Německý jazyk a literatura 8 9 5 5 4 4
Anglický jazyk 2 2 4 4 4 4
Základy společenských věd 1 1 2 1 2 2
Dějepis 1 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 1 2 2 2 1
Matematika 4 3 3 3 4 4
Fyzika 2 2 2 2 2 2
Chemie 2 2 2 2 2 2
Biologie 2 2 3 2 2 2
Infomatika a výpočetní technika 1 2 2 0 0 0
Estetická výchova (hudební nebo výtvarná) 1 1 2 4 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2
1. volitelný předmět 0 0 0 0 2 2
2. volitelný předmět 0 0 0 0 2 2
Celkem hodin týdně 32 32 33 33 33 33
Od 3. ročníku jsou vyučovány matematika, dějěpis, zeměpis, fyzika a základy společenských věd v německém jazyce.
V rámci volitelných předmětů si mohou studenti vybrat z této nabídky: seminář z jazyka českého, společenskovědní seminář, filosofie, konverzace z jazyka anglického, konverzace z jazyka německého, francouzský jazyk, ruský jazyk, latina, informatika a výpočetní technika, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z biologie, seminář z chemie, základy administrativy, seminář z dějepisu, seminář z dějin výtvarného umění, seminář ze zeměpisu, rýsování, deskriptivní geometrie, video a cvičení u matematiky v němčině a cvičení z německé gramatiky aj.

Osmileté studium
(kód oboru: 7941K81)

Od školního roku 1996/97 byla opětovně otevřená tato forma studia pro nadané žáky vycházející z pátých tříd základních škol. Tito žáci mohou již od své šesté třídy využívat zkušeností pedagogů a kvalitně vybavených učeben a laboratoří naší školy. Do studia je zahrnuta jak výuka jazyka anglického tak jazyka německého v závislosti na žákově volbě jazyka hlavního (3 hodiny týdně) nebo vedlejšího (1 hodina týdně).

Učební plán
platný pro všechny ročníky od školního roku 2005/2006

Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a literatua 5 4 4 4 3 3 3 4
Cizí jazyk 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Cizí jazyk 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Základy polečenských věd 2 1 1 1 2 1 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 1
Matematika 5 4 4 4 4 3 4 4
Fyzika 2 2 2 2 3 2 3 2
Chemie 0 2 2 2 2 3 3 2
Biologie 2 2 2 2 3 3 2 2
Infomatika a výpočetní technika 1 1 2 0 2 2 0 0
Estetická výchova (hudební nebo výtvarná) 3 3 2 2 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
1. volitelný předmět 0 0 0 2 0 2 2 2
2. volitelný předmět 0 0 0 0 0 0 2 2
3. volitelný předmět 0 0 0 0 0 0 0 2
Celkem hodin týdně 30 30 31 31 33 33 33 33
V rámci volitelných předmětů si mohou studenti vybrat z této nabídky: seminář z jazyka českého, společenskovědní seminář, filosofie, konverzace z jazyka anglického, konverzace z jazyka německého, francouzský jazyk, ruský jazyk, latina, informatika a výpočetní technika, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z biologie, seminář z chemie, seminář z dějepisu, seminář z dějin výtvarného umění, seminář ze zeměpisu, rýsování, deskriptivní geometrie, video aj.
Stránky čte
hostů: 16
a přihlášených
Jídelníček
Zítra
Polévka: špenátová
Hlavní jídla
1. štěpánská vepřová pečeně
rýže dušená, salát
2. bulgur se zeleninou, šmakounem a sýrem
salát
Nápoj: sirup

Pozítří
Polévka: italská
Hlavní jídla
1. losos na másle
bramborová kaše, salát
2. penne těstoviny s bazalkou, rajčaty a sýrem
Nápoj: čaj

Další dny (do pátku 22.11.2019)
Nezapomeňte poblahopřát
Svátky
Dnes: Benedikt
Zítra: Tibor
Pozítří: Sáva
© 1996-2019 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Obsah stránek neprošel redakční ani jazykovou úpravou!
Optimalizováno pro rozlišení 800*600 bodů a vyšší
a prohlížeč MS Internet Explorer ver. 5.5 a vyšší
Webmaster
Stránka byla sestavena za 0,7395 sekund.